York

York

1


 • Sunday
 • Monday
 • Tuesday
 • Wednesday
 • Thursday
 • Friday
 • Saturday
 • 22
 • 23
  5:00pm
  (Postponed)
  @York Cornerstone Sports Complex
  5:00pm
  (Postponed)
  @York Cornerstone Sports Complex
  6:30pm
  (Postponed)
  @York Cornerstone Sports Complex
  6:30pm
  (Postponed)
  @York Cornerstone Sports Complex
 • 24
  4:00pm
  (Cancelled)
  @York Country Club
  4:00pm
  (Postponed)
  @York High School
  4:00pm
  (Postponed)
  @York High School
  4:30pm
  (Postponed)
  @York Cornerstone Sports Complex
  4:30pm
  (Postponed)
  @York Cornerstone Sports Complex
  6:00pm
  (Postponed)
  @York Cornerstone Sports Complex
  6:00pm
  (Postponed)
  @York Cornerstone Sports Complex
 • 25
  (Cancelled)
  @Seward Civic Cen
  12:00pm
  (Postponed)
  @York High School
 • 26
  (Postponed)
  @University of Nebraska - Kearney
 • 27
  5:00pm
  (Cancelled)
  @Spirit Park
  5:00pm
  (Cancelled)
  @Spirit Park
 • 28
  9:30am
  (Postponed)
  @Fairbury High School